Robotlabbet på Kulturnatten 2023

Published 16 September 2023
Illustration

Visningar i LUCS Robotlabb

Besök Robotlabbet på LUX (plan 4 i hus B) som bygger humanoida robotar för att studera kognitiv utveckling och social interaktion. Forskarna är speciellt intresserade av hur människors syn, uppmärksamhet och inlärningsförmågor fungerar i hjärnan och hur dessa kan reproduceras i robotar.

Kulturnatten, Lund, 16:e september 2023
Plats: LUX, Helgonavägen 3, 15.00–17.00