LUM, Nr. 5, 2022. "Teater hjälper barn skilja mellan fakta och åsikt."

Published 3 November 2022
Foto på Betty Tärning och Agneta Gulz i ett klassrum med mellanstadiebarn.
Foto: Kennet Ruona

Artikel i LUM (Lunds universitet meddelar), Nr. 5, 2022

Att skilja mellan åsikter och fakta är något som svenska skolelever har allt svårare för. Åtminstone enligt den senaste PISA-rapporten. Merparten av forskningen inom det området rör vuxna och gymnasie­ungdomar. Men nu är det mellanstadiebarnens tur.

Det är en vanlig tisdag förmiddag på Sallerupsskolan i Eslöv. Eller kanske inte helt vanlig för från ett av klassrummen hörs en tjutande siren, sen blir det knäpptyst, en mansröst ropar och därefter skrattande barn. Där pågår en föreställning som handlar om fake news och konspirationsteorier, ”Sluta ljug”, av dramatikern Klas Abrahamsson. Längst fram i klassrummet är det tre skådespelare som tagit lärarens plats och det här är en ”experimentklass” får vi veta av kognitionsforskaren Magnus Haake. I rummet intill finns professor Agneta Gulz tillsammans med en ”kontrollklass” som ännu inte sett föreställningen.

Läs hela artikeln i LUM (Lunds universitet meddelar)