Magnus Haake: Ekonomi och politik bakom anpassning – inte didaktik (Svenskläraren)

Published 18 May 2024
Illustration till nyhet med Magnus Haake

Ekonomi och politik bakom anpassning – inte didaktik

Idén om att undervisning ska anpassas till varje elev kommer faktiskt inte alls ur skolans ambition om elevens bästa. Utan om en mix av högtflygande ideal om mänskliga rättigheter och en pressad ekonomi. Magnus Haake, docent på Lunds universitet, ger oss en översikt om hur allt blev som det har blivit.

SVENSKLÄRAREN NR 1 2024


Läs artikeln på: www.svensklärarföreningen.se