Mathias Osvath i Filosofiska rummet om Språkets uppkomst

By 21 - Published 19 January 2020

Mathias Osvath medverkade i Filosofiska rummet och diskuterade språkets uppkomst hos människor och djur.
Hur fick människan sina språk? Var, när och varför började vi tala? Och är det bara vi som gör det? Filosofiska rummet undersöker språkets gränser i veckans samtal.
SR P1 - Filisofiska rummet: sön 24 nov 2019 kl 17.00 (45 min) >> Lyssna på programmet på SR P1


Filosofiska rummet undersöker språkets gränser tillsammans med lingvisterna Sverker Johansson och Gisela Håkansson, samt kognitionsforskaren Mathias Osvath.
1866 bannlyste lingvistiska sällskapet i Paris frågan om språkets uppkomst; den ansågs allt för öppen för spekulation för att lämpa sig för ett seriöst, vetenskapligt studium.
Denna gren av lingvistiken är därför ung – först i början av 1990-talet började forskare på allvar intressera sig för frågan.
På senare år har stora framsteg gjorts även i forskningen på icke-mänskliga varelsers kommunikation, som ofta visar sig vara mer komplex än vi tidigare trott. Men är det språk?
Hur skulle djurens status förändras om vi tillerkände dem språklighet? Och hur ser relationen mellan språk och tanke ut? Är språket, som Wittgenstein menade, världens gräns?
Programledare: Tithi Hahn Producent: Mårten Arndtzén