Examensarbete för masterexamen, 30 hp (KOGM20)

Laptop

När du skriver examensarbetet i kognitonsvetenskap genomför du ett självständigt vetenskapligt arbete och författar en vetenskaplig uppsats.

Med hjälp av din handledare kommer du att  självständigt identifiera och formulera en kognitionsvetenskaplig frågeställning, sätta dig in i forskningen inom de områden som berör frågeställningen och med hjälp av detta och eventuella empiriska studier besvara frågan. 

Titta gärna på våra tidigare examensarbeten från studenter inom kognitionsvetenskap i LUP Student Papers för att få en uppfattning om bredden och dina möjligheter att fördjupa dig i ett självvalt ämne.

Examensarbetet är en del av masterprogrammet inom kognitionsvetenskap. Läs mer om examensarbetet i utbildningsutbudet.

 

Denna kursbeskrivning har genererats av en språkmodell baserad på den officiella kursplan, och har därefter granskats, korrekturlästs och redigerats av kursens lärare för att säkerställa korrekthet och läsbarhet.

Lärare på KOGM20

Annika Wallin

Annika Wallin

Annika Wallin är docent i kognitionsvetenskap och hennes forskning handlar om beslutsfattande och problemlösning i vardagen. Hon undersöker dessa frågor både med empiriska metoder och teoretiskt.

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2023-03-24