ETG: News & Media

News & Media: 2021

Icon representing an article2021-12-09  |  Projekt kring dataläskunnighet (Data Lieracy) finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalias Minnesfond

Projektanslag från MAW.
ETG har fått 5 miljoner beviljade för projektet "The Increasing Necessity for Data Literacy Education in the Age of Infodemics" via Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Huvudsökande: Agneta Gulz.
Läs mer:  LUCS News (LUCS)

Icon representing an article2021-11-19  |  DN: Forskaren om hur motivation fungerar: Inte de snabba belöningarna som är viktiga

Agneta Gulz intervjuas i DN.
För att förstå motivation är det viktigt att komma ifrån tanken om att motivation handlar om antingen en inre eller en yttre komponent. De är inte motsatser till varandra och vår motivation eller våra drivkrafter är alltid en kombination av inre och yttre komponenter.
Läs:  Artikel i DN Jobb & Karriär (DN)

Icon representing a radio broadcast2021-11-19  |  Utbildningsradion: Analoga föräldrar och digitala barn

Agneta Gulz medverkar i Sveriges Radio Utbildningsradion.
"I den digitala världen är allt otåligare. Texterna är kortare och fakta bakas in i äventyrsspel. Behöver våra barn skrolla för att lära sig saker? Och hur mycket behöver jag som förälder hänga med i det digitala lärandet?"
Lyssna:  Radiosändning från Utbildningsradion (SR)

Icon representing a presentation2021-10-22  |  IFN (symposium): Koncentration & kognition

Agneta Gulz medverkar i symposiet "Skolans anpassning till barnen och barnkonventionen".
"Symposiet arrangerades 1:a oktober 2021 av INF (Institutet för Näringslivsforskning) tillsammans med Svenska Barnläkarföreningen, samt barnläkarna Hugo Lagercrantz och Åse Victorin."
Lyssna:  Föredrag från symposiet (YouTube)

Icon representing an article2021-02-15  |  Läraren: Forskarna hjälper lärarna att välja digitala läromedel

Agneta Gulz & Betty Tärning medverkar i Läraren.
"Forskare som stöttar lärare i valet av läromedel? Det är verklighet i Skåne där forskare från Lunds universitet, med Agneta Gulz i spetsen, samverkar med ett 30-tal skolor."
Läs:  Artikel i Läraren (Lärarförbundet)

News & Media: 2020

Icon representing a radio broadcast2020-10-21  |  Lærerrommet: Kan elever lære å kjede seg mindre?

Agneta Gulz medverkar i Lærerrommet (Norsk podcast).
"At elever har lite utholdenhet i skoletimer, eller kjeder seg er nokså vanlig. En forskningsrapport fra Læringsmiljøsenteret viser at over halvparten av norske elever på videregående skole kjeder seg. Å ha utholdenhet betyr blant annet å kunne bli i en aktivitet og å kunne holde ut selv om det butter på, forklarer professor Gulz, som har forsket på utholdenhet."
Lyssna:  Podcast från Lærerrommet (Utdanningsforbundet)

Icon representing an article2020-10-21  |  Falter: Das unverzichtbare Klassenzimmer

Agneta Gulz skriver för Falter (Österrike).
"Die Erfahrung in Schweden zeigt: Das virtuelle Lernen funktioniert nur als Ersatz."
Läs:  Artikel i Falter (Falter.at)   |   Översatt artikel (ETG) [svensk text]

Icon representing a radio broadcast2020-09-28  |  Kapitalet: Gräl, grit och rock'n'roll

Agneta Gulz medverkar i Kapitalet (Podcast).
"Hur känns det att bygga upp något, och sen ägna halva sitt yrkesliv åt att hindra andra från att ta det ifrån en? Få personer vet mer om det än Debasers grundare Annelie Telford."
Lyssna:  Podcast av Kapitalet (Podcast.nu)

Icon representing a dollar sign2020-05-28  |  Projektanslag: More than Source Criticism – Educate for Data Literacy

ETG har fått 4 miljoner beviljade för projektet "More than Source Criticism – Educate for Data Literacy" via Lunds universitets utlysning "Forskning i samverkan". Huvudsökande: Agneta Gulz. Medsökande: Mattias Wallergård, Betty Tärning, Magnus Haake, Johan Mårtensson, Mats Fastrup (Malmö Museer), Karin Nilsson (Uppåkrastiftelsen).
Läs mer:  Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ (LU)

News & Media: 2019

Icon for an article2019-10-27  |  DN: "Hjärnsmarta” skolan nobbar skor, mobiler och socker

Agneta Gulz medverkar i Dagens Nyheter.
"Inga utomhusskor, inga mobiler, inget socker och tobaksfritt. En kort paus efter halva lektionen och cykelbänkar för elever med spring i benen. Prästamosseskolan kallar sig för en hjärnsmart skola. Nu hoppas man att satsningen ska bidra till ökat lugn. Men fungerar det?"
Läs:  DN-artikel (DN)    |   Reviderad artikel (ETG)

Page Manager: magnus.haakelucs.luse | 2024-03-07