Mathias Osvath invald i Sveriges unga akademis nya ledning

Published 27 May 2023
De fem ledarmötena för Sveriges Unga Akademi 2023

Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi vid Lunds universitet, invald i Sveriges unga akademis nya ledning.

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademin bidrar med konstruktiva inspel och debattartiklar, rapporter och tvärvetenskapliga möten över lärosätes- och disciplingränser. Den 27:e Maj tillträdde den nyvalda akademiledningen för akademiåret 2023/2024.

Under året väntar ett fokus på akademins utåtriktade arbete och ett inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen. Akademin utökar också sina internationella samarbeten.

Den nya ledningen består av

Ordf. Ronnie Berntsson, docent i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet.
Vice ordf. Sofia Lodén, docent i franska vid Stockholms universitet och Pro Futura Scientia Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study.
Anna T. Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.
Christian Ohm, forskare inom experimentell partikelfysik vid Kungliga Tekniska högskolan.
Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi vid Lunds universitet.


Länk till Sveriges unga akademi: www.sverigesungaakademi.se 

 

PS: Webbansvarig ber om ursäkt för den sena uppdateringen.