Ny bok: Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

By 21 - Published 5 April 2019

https://www.nok.se/titlar/akademisk-pedagogik/digitalisering-i-en-forskola-pa-vetenskaplig-grund/#Agneta Gulz och Magnus Haake medverkar i den nya boken Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund med Susanne Kjällander (Stockholms universitet) och Bim Riddersporre (Malmö universitet) som redaktörer och medförfattare. Boken är tänkt att vägleda blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. Boklänk >> Natur & Kultur

Om Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digital kompetens blir allt viktigare i förskolan, vilket både läroplanen och den nationella digitaliseringsstrategin slagit fast. I boken Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund får du hjälp att förverkliga såväl nationella styrdokument som dina egna visioner om digitala verktyg i förskolan. Med praktiknära forskning tas ett helhetsgrepp om digitaliseringen utifrån tre perspektiv: undervisning, profession och etik. Kapitlen handlar bl.a. om programmering, virtual reality och adaptiva digitala lärspel – men även om flerspråkighet, jämställdhet och föräldrasamverkan i förhållande till digitalisering. Digitalisering i förskolan är ett handfast hjälpmedel och innehåller konkreta exempel som illustrerar och inspirerar, men även problematiserar, denna tekniska förändring där inte minst pedagogernas roll blir än mer betydelsefull. Utöver redaktörerna Susanne Kjällander och Bim Riddersporre medverkar även följande forskare i antologin: Kerstin Ahlqvist, Barbro Bruce, Cecilia Caiman, Patrich Dorls, Elza Dunkels, Sofia J. Frankenberg, Agneta Gulz, Magnus Haake, Mia Heikkilä, Carina Hermansson, Torkel Klingberg, Hillevi Lenz Taguchi, Anne-Li Lindgren, Farzaneh Moinian, Christina Olin-Scheller, Anna Palmer, Hanna Palmér.