Nya avsnitt av podden "Mycket Hjärna" – Avsnitt 16 & 17

By 21 - Published 10 December 2020

Utantill som innantill (Avsnitt 17)

Behöver man fortfarande lära sig saker utantill i skolan, och i så fall varför? Vi diskuterar betydelsen av att kunna saker ”utan och innan” och varför förkun-skaper är så viktiga för att man ska kunna lära sig mer. Vi svarar på om man behöver förstå allt man lär sig och varför kunskap är lätt men lärande är svårt! Lyssna på podden >> Mycket Hjärna: Avsnitt 17Referenser: Kirschner, P. A., & van Merriënboer, J. J. (2013). Do learners really know best? Urban legends in education. Educational psychologist, 48(3), 169-183. Recht, D. R., & Leslie, L. (1988). Effect of prior knowledge on good and poor readers' memory of text. Journal of Educational Psychology, 80(1), 16. Vetenskapsradion, SR. (2019, Februari 11). Varför lära in utantill när det bara är att googla?sverigesradio.se/avsnitt/1233984 Willingham, D. (2018). Varför gillar elever inte skolan? Stockholm: Natur & kultur.

Att ställa frågor (Avsnitt 16)

Hur kan lärandet bli bättre och roligare genom att ställa frågor? Vilka frågor ska läraren ställa och hur kan elevernas frågor ses som ett mått på vad de redan kan? Är det rent av svårare att ställa bra frågor än att ge bra svar? Detta och ännu mer frågar (!) vi oss i månadens avsnitt. Lyssna på podden >> Mycket Hjärna: Avsnitt 16Referenser: Bransford, J. D., & Schwartz, D. L. (1999). Rethinking transfer: A simple proposal with multiple implications. Review of research in education, 24(1), 61-100. Graesser, A. C., & Person, N. K. (1994). Question asking during tutoring. American Educational Research Journal, 31(1), 104-137. Schwartz, D. L., Tsang, J. M., & Blair, K. P. (2016). The ABCs of how we learn: 26 scientifically proven approaches, how they work, and when to use them. New York: W.W. Norton & Company.
De som gör podden:Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, och doktor i kognitionsvetenskap, med specialisering inom digitala läromedel. Björn Sjödén, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och doktor i kognitionsvetenskap. Han undervisar på lärarutbildningen och forskar om digitalt lärande. Kalle Palm, gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik samt kognitionsvetare. Tekniker och producent var Trond A. Tjøstheim. Varje avsnitt är granskat av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds och Linköpings universitet. Tillsammans bidrar vi med vetenskapliga referenser till varje avsnitt, för den som vill veta mer.