Peter Gärdenfors i DN: Så skämtar apor med varandra

Published 3 March 2024
Nyhetsbild med Peter Gärdenfors

Peter Gärdenfors intervjuades i Dagens Nyheter om huruvida djur har humor.

Publicerad 2024-03-03

Har djur humor? En ny studie undersöker hur människoapor ägnar sig åt att lekfullt reta varandra.

Forskare har tittat närmare på hur ungar till människoapor ägnar sig åt att lekfullt reta varandra och resultatet visar att retstickorna bland våra närmaste släktingar är provokativa, ihärdiga och gärna inkluderar element av överraskning och lek. Det lekfulla retandet är väldigt lik den retsamma lek som observerats hos människobarn. Peter Gärdenfors intervjuas i artikeln kring huruvida denna retsamma lek kan anses vara humor eller inte.

Länk till artikeln: https://www.dn.se/varlden/sa-skamtar-apor-med-varandra/