Peter Gärdenfors i SR Filosofiska rummet (repris från 11 jan 2015)

Published 21 July 2023
Beskuren bild på Peter Gärdenfors överlagrad med klockor.
Illustration: © Magnus Haake (2023)

SR Filosofiska rummet : Människan i tiden

Om man lever i nuet, kan man då förhålla sig till det förflutna och planera för framtiden? Ett samtal mellan historikern Dick Harrison, psykiatern Åsa Nilsonne och Peter Gärdenfors som är filosof och kognitionsvetare.

Programledare: Lars Mogensen.
Programmet sändes första gången den 11 januari 2015.


Urklipp från SR Filosofiska rummet:

Tiden går. Så tycks det i alla fall. Dagarna, veckorna och åren passerar rentav förbi i ett allt högre tempo ju längre vi lever. Matematiskt är det möjligt att förklara den illusionen: Varje år som förflyter utgör en procentuellt mindre del av den sammanlagda tiden man erfarit sen födseln. Varje nytt år upplevs kanske därmed som allt kortare.

Hur vi förhåller oss till tiden, den som varit, den som är, den som går och den som förhoppningsvis kommer – är ämnet för Filosofiska rummet, med historikern Dick Harrison, psykiatern Åsa Nilsonne och Peter Gärdenfors som är filosof och kognitionsvetare. Programledare: Lars Mogensen, producent: Thomas Lunderquist.


Länk till programmet på Sveriges Radio