Peter Gärdenfors medverkar i Vetenskapsfestivalen och diskuterar mänskligt och artificiellt tänkande

Published 27 April 2023
Illustration för Vetenskapsfestivalen

Vad är det egentligen som händer när vi tänker? Hur kan mänsklig intelligens och mänskligt medvetande uppstå ur livlösa beståndsdelar som atomer och elementarpartiklar?

Kognitionsvetaren Peter Gärdenfors och matematikern Olle Häggström resonerar kring dessa eviga frågor, som idag har kommit att ställas på sin spets med den accelererande utvecklingen inom artificiell intelligens (AI). Kan framtida AI komma att matcha eller rentav övertrumfa den mänskliga tankeförmågan, och vad skulle det i så fall betyda för våra framtidsutsikter och synen på oss själva?

Lyssna på hela programmet på Vetenskapsfestivalens webb