Peter Gärdenfors i Filosofiska Rummet: Tänka, konkret och abstrakt

By 21 - Published 9 September 2020

Peter Gärdenfors medverkade i Filosofiska rummet om att tänka, konkret och abstrakt. Att tänka abstrakt, att höja blicken och se de större sammanhangen, innebär en analytisk förmåga och bildning. Men konkretion är nog en nödvändig förutsättning. Utan träd ingen skog.
SR P1 - Filisofiska rummet:
Söndag 6:e september 2020, kl 17.00 (45 min) >> Lyssna på programmet på SR P1

Tänka, konkret och abstrakt
Möjligen är det abstrakt tänkande som filosofin och vetenskapen i stort sysslar med. Slutmålet. Att röra sig från konkret till abstrakt: Genom att studera verkligheten i sina konkreta beståndsdelar kommer man fram till dess generella, abstrakta, principer. Kanske kan man säga att litteraturen och konsten går åt andra hållet; att den utgår från vedertagna sanningar och begrepp för att gestalta dem i sina unika, minsta beståndsdelar.
Bara en tanke.
Kognitionsvetaren och filosofen Peter Gärdenfors och författaren och akademiledamoten Anne Swärd luftar sina egna tankar, konkreta och abstrakta, tillsammans med programledare Lars Mogensen.
Programledare: Lars Mogensen Producent: Thomas Lunderquist