Podden “Mycket hjärna” Avsnitt 15: Grupparbete

By 21 - Published 27 October 2020

https://soundcloud.com/user-929025103-345680994/grupparbeteNär är det bra att ha grupparbeten i skolan? Det kan verka nedslående med studier som visar att elever som arbetar i grupp sällan presterar bättre än vad var och en hade klarat individuellt. Men det finns specifika saker man kan göra för att grupparbeten ska fungera bättre, och även uppfylla andra mål än vad som är möjligt med individuella uppgifter. I detta avsnitt pratar vi bland annat om vilka uppgifter som lämpar sig att göra i grupp, vad man behöver tänka på för att de ska fungera och varför.

>> Mycket Hjärna: Avsnitt 15


Medverkande: Betty Tärning, Björn Sjödén och Kalle Palm Tekniker och producent: Trond A. Tjøstheim