Projektfilmer FoU kurser

By 2 - Published 14 December 2012

Denna uppsättning filmer ger en inblick i de 14 olika FoU-projekt som genomförts av team av masterstudenter i kognitionsvetenskap åk 2 och civilingenjörstuderande åk 4 och 5 under höstterminen 2012. Gemensamma nyckelord för projekten är: forskningsfrontsprojekt, människoorienterad intelligent teknik, social kognition, innovation, utvärdering, agenter och robotar, fakultetsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och undervisning. Andra nyckelord i kursomgången ht 2012 har varit: engagerade, kreativa och begåvade studenter. Tack för en spännande termin! Kursledningen: Christian Balkenius, Agneta Gulz, Magnus Haake & Birger Johansson

 

Robot Projects

Goal Emulation in a Drummer Robot <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9eR785of3aQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> AGDA: The Robotic Hen <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jZYLrQSpYp0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> ALMA: Attention in a Robot <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OHjXy6mDNGI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Obtaining a Robot's Attention <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/v40qEfKJ23I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Consequence Feedback vs. Right/Wrong Feedback

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/F-WS8P6g_rM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

R&D with Play & Learn-Games Based on Teachable Agents

Fred's Farm <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MQ6UaC1wSLs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> The Playground <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nRuAdT1CTOY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

R&D with first Teachable-Agent based
History Games in the World

The Secret Agents <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/vlITk-zJ5Kc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> The Successor of Professor Chronos <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/AZRmJBW7sI0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Digital Characters as Research Instruments

Gesture, Speech and Metaphoricity <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pNuTQspE_kE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Effects of the Amplitude of Gestures <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dehmp0jRbVI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>