Rytm, apor och kognitionsforskning i SR:s Filosofiska rummet

By 3 - Published 30 September 2018

Rasmus Bååth (LUCS primate research group) deltog 30:e September i Sveriges Radios Filisofiska rummet på temat "Meningen med rytm". Du kan lyssna på hela programmet här:
https://sverigesradio.se/avsnitt/1154613
Om programmet Vissa älskar att dansa, andra föredrar att marschera i takt. Vi människor är meningsskapande och sociala varelser. Kanske hjälper musikens rytm oss att inrätta oss i ledet, att skapa en ordning och struktur i en i grunden kaotisk tillvaro. Värdet av och meningen med rytm diskuteras av Rasmus Bååth, kognitionsvetare som forskar om chimpansernas taktkänsla, Johanna Österling, rytmikpedagog som doktorerat i musikvetenskap om hur kroppen griper musik och hur musik griper kroppen, och Guy Madison, professor i psykologi som bland annat forskar om rytm, musik, tid och tajming.