Symposium och debatt: Praktiknära forskning om lärande och under­visning

By 21 - Published 12 March 2019

Symposium:

Praktiknära forskning om lärande och undervisning – att förena vetenskap och praktik

14:e mars 2019, Clustret Gamla Stan, Stockholm Symposiet lyfter fram exempel på olika former av forskning om lärande och undervisning som både för vetenskapen framåt och som spelar roll i våra klassrum och andra lärmiljöer. Exemplen kommer från projekt som har genomförts av forskare tillsammans med förskollärare, lärare, barn och elever i autentiska miljöer. Symposiet avslutas med en paneldebatt med Anette Jahnke, Per Kornhall, Elisabet Nihlfors, Ola Helenius och Cecilia Wiklund-Hörnqvist. >> Program [PDF]
Arrangemanget finansieras av Kronprinsessan Victorias Stiftelse för Vetenskaplig Forskning och Utbildning och arrangeras av Linnémiljön CCL, forskargruppen ETG och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. För frågor, kontakta: Agneta Gulz (Professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet) Susanne Kjällander (Universitetslektor, Stockholms universitet)

Kronprinsessan Victoria, Agneta Gulz och Susanne Kjällander. © Mats Edman, Studio Artemis