The failure of digital educational software in Sweden

By 21 - Published 15 October 2015
Vetenskapsradion om digitalisering

ag-sr_151015Agneta Gulz (ETG: Educational Education Group) deltar i Vetenskapsradions tvärvetenskapliga seminarium om hur digitaliseringen förändrar oss. Agnetas del kretsar kring misslyckandet med de (så kallade) digitala pedagogiska läromedel som erbjuds i dagens svenska skola. Man måste här skilja på material för lärande och material för övningar. Kring 95% av alla appar har ingen egentlig pedagogisk strategi implementerade i sig, utan är att betrakta som drill- och testmaterial med endast så kallad "rätt-fel"-feedback. >> Mer om Vetenskapsradions seminarium: Lyssna på seminariet (Sveriges Radio, P1: Vetandets värld): <iframe width="100%" height="150" src="http://sverigesradio.se/sida/embed?url=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fsida%2fartikel.aspx%3fprogramid%3d412%26artikel%3d6263069" frameborder="0"></iframe> >> Lyssna på seminariet (Sveriges Radios webb) >> Lyssna endast på slutdiskussionen (Sveriges Radios webb) Bild från seminariet: