Vad pratar vi om när vi pratar om artificiell intelligens?

By 21 - Published 30 April 2020

https://soundcloud.com/ht-samtal/ht-samtal-96-aiVad pratar vi om när vi pratar om artificiell intelligens? Varför intresserar sig filosofer för självstyrande bilar? Och när tar robotarna över?
    Ett samtal med Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap, och Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, om den stora satsningen WASP-HS, och om humanioras roll i forskningen om autonoma system och AI.

>> HT-samtal #96


Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole. HT-samtal spelas in i Humanistlaboratoriets LARM-studio på LUX.