Vill Jordbruksverket fasa ut forskning som inte påverkar djurs välmående?

Published 19 October 2021
Logotyp för Vetenskapsrådets tidning Curie

Vill Jordbruksverket fasa ut forskning som inte påverkar djurs välmående?

Debattartikel av Mathias Osvath, Tomas Persson, Tove Fall

Enligt EU betyder djurförsök forskning som kan framkalla lidande. Jordbruksverket menar däremot att Sverige definierar djurförsök som all forskning på levande djur – även sådan som inte ens påverkar djurskyddet. Så vill Jordbruksverket fasa ut forskning som inte har negativ inverkan på djur, som de skriver i Curie? Det skulle inkräkta på forskningens frihet, menar forskarna Mathias Osvath, Tomas Persson och Tove Fall.

Läs hela artikeln i Vetenskapsrådets tidning Curie