LU Nyheter: "VR hjälper oss att uppleva historiska platser."

Published 17 October 2022
xxx

VR hjälper oss att uppleva historiska platser

”Virtual reality är det närmaste en tidsmaskin vi kan komma.” Det säger Mattias Wallergård som är forskare i interaktionsdesign och en av dem som driver virtual reality-labbet på LTH. Och just en tidsmaskin kan vara användbar för att uppleva historiska samhällen – som järnåldersstaden Uppåkra.

"Att förena digitala resurser med undervisning och möten ansikte-mot-ansikte i en fysisk miljö är centralt för inlärning i utbildningssammanhang. Detta tar Uppåkrastiftelsen fasta på i sina satsningar gentemot både yngre och äldre besökare." säger Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap och ledare för The Educational Technology Group.

Mattias Wallergård och Agneta Gulz är sakkunniga i Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Centers (Uppåkrastiftelsens) vetenskapliga råd. Rådet hjälper till i utvecklingen av platsen som besöksmål, och ett sätt att stötta är att bidra med idéer om hur den historiska miljön kan upplevas.


Läs hela artikeln på LU Nyheter