Beslutsblindhet ett av nyorden 2018 // Choice blindness one of the new Swedish words 2018

By 8 - Published 29 December 2018

Under ett år som till mångt och mycket dominerats av Riksdagsvalet figurerade Choice Blindness-labbets forskning i diverse populärvetenskapliga sammanhang. Detta ledde till att beslutsblindhet tog sig in i det allmänna rummet och blev därmed utsett till ett av årets 33 nyord. http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyordslistan-2018.html Choice blindness is one of 33 new words this year that officially entered the Swedish language: https://www.thelocal.se/20181228/these-words-entered-the-swedish-language-in-2018

Latest News