Finansiering: Tematiskt samverkansinitiativ – fortsättning & fördjupning

By 21 - Published 16 June 2020

ETG (the Educational Technology Group) har tilldelats 1.500.000 kr av Lunds universitets tematiskt samverkansinitiativ för att fortsätta och fördjupa sitt tidigare samverkansprojekt "Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum". Ur ansökanstexten: Det fördjupade samverkansinitiativet, som ansökan gäller, vilar på samma huvudfrågeställning som ursprungsinitiativet: Hur kan vi genom samverkan mellan forskare från olika fält, lärare, elever och andra aktörer, utforska och ta fram exempel på hur vi med ny teknik, till exempel Virtual Reality, kan på stötta lärande och undervisning? Skillnaden är att det nya fördjupade initiativet är mer fokuserat. Istället för den större bredden i det ursprungliga sam¬arbetsinitiativet vill vi nu gå på djupet med tre frågeställningar och leverera konkreta resultat tillsammans med Malmö Museer och Wisdome Initiative i form av ett antal faktiska pedagogiska Virtual Reality-paket som skolor i regionen kan ta del av, och på sikt också andra science center i Sverige.