Funding: Swedish Research Council #1

By 21 - Published 22 November 2019

Gabriela-Alina Sauciuc har erhållit projektbidrag från Vetenskapsrådet för projektet: Varifrån kommer mänsklig samarbetsförmåga? Det evolutionära ursprunget till förmågan att tillskriva delade mål och motivationer.
Projektbidraget är på fyra år och omfattar 4 400 000 kr.

Project Abstract:

Varifrån kommer mänsklig samarbetsförmåga? Det evolutionära ursprunget till förmågan att tillskriva delade mål och motivationer Människan har en närmast automatisk drift att koordinera sina aktiviteter med andra i sin omgivning. Detta leder, bland annat, till en samarbetsförmåga som tycks unik för vår art. Aktuella teorier gör gällande att den här samarbetsförmågan är möjlig tack vare en förmåga att dela uppsåt, eller intentioner, med andra individer. Enligt en tongivande teori har denna förmåga för 'delad intentionalitet' utvecklats så sent som för 400 000 år sedan, då våra förfäder i allt större utsträckning behövde samarbeta för att skaffa föda på nya sätt. Man anser därför att både delade intentioner, och handlingar som är medvetet koordinerade, ej går att återfinna hos andra arter. Detta gäller också våra genetiskt sett närmaste släktingar, människoaporna. Dock pekar vissa forskningsresultat, inklusive våra egna, på motsatsen. I detta projekt bygger vi vidare på sådana preliminära resultat och testar tecken på förståelse av delade intentioner hos schimpanser och sumatraorangutanger med hjälp av experimentella metoder baserade på ögonrörelsemätning och tryckkänsliga bildskärmar som är anpassade för människoapor. Projektet kommer att äga rum att Lunds Universitet Primatforskningsstation Furuvik. [English] Humans have an irresistible inclination to coordinate actions with others, leading to species-unique forms of cooperation. According to current theories, this is underpinned by shared intentionality, i.e. a motivation to share psychological states, which in turn enables individuals to act jointly in the mutually aware pursuit of shared goals. This ability is hypothesised to have evolved as late as 400 000 year ago, as our ancestors increasingly based foraging on joint coordinated action. Both shared intentionality and joint coordinated action are theorised to be absent in other species, including our closest genetic relatives, the great apes. Yet, recent empirical findings (including our own) point to the contrary. In this project, we build on such preliminary evidence, and examine aspects of shared intentionality that we hypothesise to be manifested by the great apes. Using experimental methods based on eye-tracking and touch-screen, we will focus on the apes’ ability to infer shared goals and motivations when observing individuals engaged in joint coordinated action. The project will be based at Lund University Primate Research Station Furuvik.