Mathias Osvath ny ledamot i Sveriges unga akademi

Published 23 September 2020
Mathias Osvath. Foto: Helena Osvath
Mathias Osvath. Foto: Helena Osvath

Kognitionsvetaren Mathias Osvath väljs tillsammans med sju andra nya ledamöter från andra lärosäten in i Sveriges unga akademi. Den unga akademin är en tvärvetenskaplig akademi där några av de bästa yngre forskarna i Sverige arbetar tillsammans för att på olika sätt främja forskningens villkor och framtid.

– Sveriges unga akademi är en viktig plattform, både för att de forskningspolitiskt är en stark och oumbärlig röst i samtalet om universitetets framtid och för att de är engagerade i att föra ut intresset för vetenskap till barn och unga. Det är glädjande att HT-fakulteterna nu har en forskare med i det sammanhanget. Ett stort grattis till Mathias Osvath är också på sin plats!, säger Johannes Persson, dekan vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Ledamöterna sitter en begränsad mandatperiod på fem år vilket akademin menar ökar engagemanget och gör att de tar vara på plattformen. De möts över ämnes- och lärosätesgränser för att lära av varandra och skapa aktiviteter tillsammans.

– Jag ser framemot dessa fem år, då jag ska verka för att sprida större kunskap om vad fri forskning innebär. Samtidigt vill jag också i linje med detta, i dessa tider av ifrågasättande av vetenskapen och alternativa felaktiga tolkningar av verkligheten, samarbeta med politiker och journalistorganisationer för att tillsammans bättre förklara vetenskapens och den akademiska kunskapens oerhörda betydelse i våra moderna samhällen, säger Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi vid HT-fakulteterna, om att ha blivit invald som ledamot.

Mathias Osvath kommer in i akademin då den står inför ett viktigt år. Akademin kommer att fortsätta vara den nödvändiga röst inom forskningspolitiken som behövs i en tid av förändringar, fira sitt 10-årsjubileum och göra en storsatsning på en barnbok med forskarporträtt.

Sanna Koskiniemi, universitetslektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet och ny ordförande, säger i ett pressmeddelande:

– Att få välkomna nya ledamöter är bland det roligaste vi gör i Sveriges unga akademi, nya fält och lärosäten berikar och är en av våra härliga styrkor!

Läs mer om Mathias Osvaths forskning:

https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/mathias-osvath(70fde8df-ccf2-41ab-830b-7a2d83b619ce).html

Fakta
Sveriges unga Akademi är en oberoende plattform som bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter.
Lunds universitet har fem stycken ledamöter i Sveriges unga akademi:
Hanna Isaksson (biomedicinsk teknik), Martin Leijnse (fysik), Pontus Nordenfelt (infektionsbiologi), Jakob Nordström (datavetenskap) och Mathias Osvath (kognitiv zoologi).

Nya ledamöter för perioden 2020–2025
Linda Andersson Burnett, forskare i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet
Shervin Bagheri, professor i strömningsmekanik vid Kungliga Tekniska högskolan
Ellen Bushell, forskargruppsledare i molekylär parasitologi vid Umeå universitet
Lucie Delemotte, docent i biofysik vid Kungliga Tekniska högskolan
Sara Liin, docent i neurobiologi vid Linköpings universitet
Sofia Lodén, forskare i franska vid Stockholms universitet
Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi vid Lunds universitet
Johan Zelano, specialistläkare och docent i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet