Peter Gärdenfors och Mathias Osvath i Filosofiska rummet – om meningen med medvetandet

Published 21 November 2021
Peter Gärdenfors och Mathias Osvath

Alla tycker sig ha ett jag men ingen - vare sig medvetandefilosofer eller neuropsykologer - kan riktigt förklara vad jaget är.

Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap, och Mathias Osvath, kognitiv zoolog och docent i kognitionsvetenskap, medverkar i Filosofiska rummet i Sveriges Radio i ett samtal om meningen med medvetandet. Thomas Metzinger, kognitionsvetare och teoretisk filosof vid Johannes Gutenberguniversitetet i Tyskland, intervjuas också i programmet. Metzinger besökte nyligen Lund och höll Pufendorfföreläsningar på temat medvetandet.

Länk till Sveriges Radio – Filosofiska rummet