Peter Gärdenfors ny ledamot i Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien

By 21 - Published 8 December 2018

Kungl. Ingenjörs­­­­­vetenskaps­­­­­akademien (IVA) laddar inför 100-årsjubileet nästa år och förstärker sin kompetens och kunnande med hela tjugo nya ledamöter. Som ny invald ledamot är Peter Gärdenfors i gott sällskap med bland annat Ola Rosling, verksamhetschef och ordförande för Stiftelsen Gapminder, Svenska Kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh och Magnus Berggren, professor i organisk elektronik. Peter Gärdenfors är professori i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Gärdenfors forskar bland annat om interaktionen mellan människa och robot (HRI) och varit med och utvecklat ett språksystem för en iCub-robot. Gärdenfors har under många år samarbetat med en robotik-grupp vid University of Technology i Sydney som forskar kring inlärning och uppmärksamhet i robot-människa-interaktion. Gärdenfors har ingått i styrgruppen för NTA digital vid IVA. - Jag är mycket hedrad, säger Peter Gärdenfors. ► Läs mer på IVA:s hemsida