The Primate Research Group wins the 2018 Ig Noble Prize in Anthropology

By 21 - Published 15 September 2018

Tomas Persson, Gabriela-Alina Sauciuc, and Elainie Madsen of the Primate Research Group at LUCS were awarded the Ig Noble Prize in Anthroplology for collecting evidence that chimpanzees imitate humans about as often, and about as well, as humans imitate chimpanzees. The study took place at the primate research facilities at Furuvik, Sweden. Awarded paper: Persson, T., Sauciuc, G-A., & Elainie Madsen (2018). Spontaneous Cross-Species Imitation in Interaction Between Chimpanzees and Zoo Visitors. Primates, 59(1), 19–29. DOI: doi.org/10.1007/s1032Link to paper: Open Access (Springer Link)Ig Noble Prize & Improbable Researchhttps://www.improbable.com

About the Prize

IgNobelpriset belönar studie om hur schimpanser och människor imiterar varandra På Furuviks djurpark imiterar besökare och schimpanser varandra lika mycket. Det visade en studie i tidskriften Primates under 2017. Forskarna bakom studien, kognitionsvetarna Tomas Persson, Gabriela-Alina Sauciuc och Elainie Madsen vid Lunds universitet, har nu belönats med IgNobelpriset, som delas ut till en handfull forskare om året för ”osannolik vetenskap”. Forskarna mottog priset under en ceremoni vid Harvard universitetet i Boston den 13 september. ”Vi blev minst sagt förbluffade när vi fick telefonsamtalet från arrangörerna” berättar en av författarna, Tomas Persson. ”Vi såg aldrig något osannolikt med våra resultat, men vi förstår att studien kan uppfattas som komisk. Vi smygtittade ju faktiskt på hur besökare betedde sig framför apor. Det är i alla fall mycket roligt att få utmärkelsen och det har varit svårt att hålla det hemligt under flera månader.” IgNobelpriset delas ut en gång per år till en handfull forskare i världen som sysslat med ”osannolik vetenskap”, studier som vid första anblick verkar komiska, men som sedan väcker eftertanke och nyfikenhet. Priset, som numera delas ut av faktiska Nobelpristagare, har delats ut under 28 år i syfte att väcka allmänhetens intresse för vetenskap. ”Resultaten av studien pekar i en riktning som vi misstänkt ett tag”, säger medförfattaren Gabriela-Alina Sauciuc. ”Imitation hos djur har länge ansetts handla om inlärning. Men vi observerade istället en lekfull, social funktion hos imitation. Det visade sig att man höll i gång den spontana interaktionen mellan arterna längre tid genom att kopiera varandras handlingar.” Schimpanserna och besökarna imiterade varandra i lika hög omfattning. 10% av handlingarna som var riktade mot den andra arten var upprepningar av vad denna just gjort. ”Det som var mest förvånande i vår studie var i vilken låg grad besökarna imiterade schimpanserna. Människor har alltid ansetts vara notoriska imitatörer, medan schimpanser har ansetts vara ganska ointresserade av imitation. Men då har man studerat detta i form av inlärning. I vårt fall har uppenbarligen motivationen att härma den andra varit lika hög hos de båda arterna” säger Tomas Persson.